[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ཟོག་

བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ཟོག་རྩེ་གྲའི་འགྲེམས་ཚོང་ལྟེ་གནས་ད་ལོའི་ཟླ་10ཚེས་2ཉིན་སྒོ་ཕྱེ་བ་དང་། གཙོ་བོར་ས་ཁུལ་དང་གྲོང་ཁྱེར་བདུན་གྱི་ས་མཐོའི་ཁྱད

འདི་ལོར《འུན་ཤིང་ཀོང་ཇོ》ཐེངས་189འཁྲབ་ནས་འཁྲབ་མཇུག་འགྲིལ་བ།

གཙོ་གཉེར་ཕྱོགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། 《འུན་ཤིང་ཀོང་ཇོའི》ཆ་བསྒྲིགས་ཟློས་གར《གྱིམ་ཤིང་ཀོང་ཇོ》དངོས་སུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ནས་་

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་A4རིམ་པ་དང་དེ་ཡན་གྱི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་རིམ་པ་སྤར་ཟིན་པ།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་ཀུང་སི་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ངོས་ནས། བོད་ལྗོངས་ཡུལ་སྐོར་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་གཉེར་སྐྱོང་གི་ཁོངས་སུ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་རོང་ཆེན་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དང་།

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com