དབུ་ཤོག>གསར་འགྱུར།>རྒྱལ་ནང་།རྒྱལ་སྤྱི།>རྒྱལ་སྤྱི།
  • ཀྲུང་ཐེའི་རིག་གནས་དང་ཡིག་སྒྱུར་དཔེ་སྐྲུན་གླེང་སྟེགས་སྐབས་གསུམ་པ་པང་ཁོག་ཏུ་གཉེར་བ།

  • ཡོང་ཁུངས།  མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།   |     སྤེལ་དུས།  2024-04-02

    ཚེས་29ཉིན་ཀྲུང་ཐེའི་རིག་གནས་དང་ཡིག་སྒྱུར་དཔེ་སྐྲུན་གླེང་སྟེགས་སྐབས་གསུམ་པ་ཐེ་ལན་གྱི་རྒྱལ་ས་པང་ཁོག་ཏུ་གཉེར་བ་དང་། གླེང་སྟེགས་དེ་ཐེ་ལན་གྱི་ཀྲུའུ་ལ་ལུང་ཀུང་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁུང་ཙི་སློབ་གླིང་དང་ཀྲུང་གོ་ཚན་རྩལ་དཔྱད་ཡིག་ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིས་མཉམ་དུ་གཙོ་གཉེར་བྱས་པ་ཞིག་རེད།

    འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསོད་ནམས་དབང་འདུས།

མཉམ་སྤྱོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།