དབུ་ཤོག>ཚན་སློབ་འཕྲོད་བསྟེན།
 • ལྷ་ས་དང་གཞིས་རྩེའི་རིམས་ནད་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོས།

 • ཡོང་ཁུངས།  བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་བོད་ཡིག་སྨྱན་སྦྱོར།   |     སྤེལ་དུས།  2022-08-28

  ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས། 

  【2022】ཡིག་ཨང་34པ། 

  ཟླ་8ཚེས་27ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡུལ་དེ་གའི་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་དཔེ་196མང་དུ་ཕྱིན་པའི་ནང་། གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་36དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་160ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་། 

  (གཅིག)ཁྲེང་ཀོན་ཆུས(རིག་གནས་བསམ་བཀོད་གླིང་ཚུད་པ)སུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་188མང་དུ་ཕྱིན་པ།(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་35དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་153ཡོད) 

  (གཉིས)མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་1(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་1)མང་དུ་ཕྱིན་པ། 

  (གསུམ)ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་7(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་7)མང་དུ་ཕྱིན་པ།   

  གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་མཉམ་འགོག་མཉམ་སྡོམ་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་གསལ་བརྡ། 

  【2022】ཡིག་ཨང་20པ། 

  ཟླ་8ཚེས་27ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡུལ་དེ་གའི་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་དཔེ་144མང་དུ་ཕྱིན་པའི་ནང་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་3དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་141ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་། 

  (གཅིག)འབྲོང་པ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་33མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་33) 

  (གཉིས)རྣམ་གླིང་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་22མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་22) 

  (གསུམ)པ་སྣམ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་20མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་20) 

  (བཞི)བསམ་གྲུབ་རྩེ་ཆུས་སུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་17མང་དུ་ཕྱིན་པ(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་3དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་14) 

  (ལྔ)ས་སྐྱ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་14མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་14) 

  (དྲུག)བཞད་མཐོང་སྨོན་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་11མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་11) 

  (བདུན)སྐྱིད་གྲོང་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་9མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་9) 

  (བརྒྱད)ལྷ་རྩེ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་5མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་5) 

  (དགུ)དིང་རི་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་5མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་5)

  (བཅུ)རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་3མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ3) 

  (བཅུ་གཅིག)གཏིང་སྐྱེས་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་3མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ3)

  (བཅུ་གཉིས)ས་དགའ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་2མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་2)

  (བཅུ་གསུམ)གཉའ་ལམ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད།

  (བཅུ་བཞི)གམ་པ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད། 

  (བཅོ་ལྔ)ངམ་རིང་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད། 

  (བཅུ་དྲུག)གྲོ་མོ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད། 

  (བཅུ་བདུན)ཁང་དམར་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད།

  (བཅོ་བརྒྱད)རིན་སྤུངས་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད། 

  འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། 次旦多吉

མཉམ་སྤྱོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།