[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>སྲིད་དོན།>འགོ་ཁྲིད་བྱེད་སྒོ།>ཀྲོའུ་ཁྲུན་ལའེ།
 •  ཀྲོའུ་ཁྲུན་ལའེ།  ཀྲོའུ་ཁྲུན་ལའེ། ཕོ། རྒྱ་རིགས།  1954ལོའི་ཟླ་8པར་སྐྱེས། ཅང་སུའུ་ཀོན་ནན་ནས་ཡིན་པ།  1975ལོའི་ཟླ་4པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས།  1978ལོའི་ཟླ་8པར་ལས་ཀར་ཞུགས།སློབ་ཆེན་སྤྱིར་བཏང་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན།  ད་ལྟ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པའི་འགན་འ...
 •  ཚེས་25ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ཉེར་གཅིག་པས་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་འཚོགས་པ་རེད།  རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་ཀྲོའུ་ཁྲུན་ལའེ་ཡིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་རེད།  ཚོགས་འདུའི་ཐོག་རང་...