[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>སྲིད་དོན།>འགོ་ཁྲིད་བྱེད་སྒོ།>མ་རུའུ་ལུང་།
  •   མ་རུའུ་ལུང་།   མ་རུའུ་ལུང་། ཕོ། ཧུའེ་རིགས།   1952ལོའི་ཟླ་8པར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཕིན་ཨན་གྱི་མི་ཡིན་པ།   1972ལོའི་ཟླ་4པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས།   1969ལོའི་ཟླ་2པར་ལས་ཀར་ཞུགས། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆེད་ལས་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། ད་ཆ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་...