[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>སྲིད་དོན།>འགོ་ཁྲིད་བྱེད་སྒོ།>ཤིང་རྩ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས།
  •   ཤིང་རྩ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས།   ཤིང་རྩ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས། ཕོ། བོད་རིགས།   1950ལོའི་ཟླ་10པར་སྐྱེས། བོད་ལྗོངས་མཚོ་སྨད་ནས་ཡིན་པ། ཏང་ཤོག་གང་ལའང་མི་གཏོགས་པ།   1983ལོའི་ཟླ་6པར་ལས་ཀར་ཞུགས། ལས་ཐོག་ཆེད་ལས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། ད་ལྟ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པའི་འག...