[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>སྲིད་དོན།>འགོ་ཁྲིད་བྱེད་སྒོ།>བསམ་སྡིངས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན།
  •   བསམ་སྡིངས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན།   བསམ་སྡིངས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན། བུད་མེད། བོད་རིགས། 1942ལོའི་ཟླ་12པར་སྐྱེས། བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་ནས་ཡིན་པ། ཏང་ཤོག་གང་ལའང་མི་གཏོགས་པ། 1955ལོའི་ཟླ་5པར་ལས་ཀར་ཞུགས། དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན།   ད་ལྟ་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་བ...