བོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྲུའུ་ཞི་ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་གི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ།

   • ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་གིས་གཞིས་རྩེར་མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་བྱེ...

  • རྟེན་འབྲེལ་ཆེ་མོའི་རིང་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་སྐྲུན།

  • མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ལྷ་ས།