[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>བོད་ཀྱི་རིག་གནས།>བོད་ལྗོངས་སྒྱུ་རྩལ།
 • བོད་ཀྱི་རས་བྲིས་རི་མོ།

 • ཡོང་ཁུངས།   ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།    |    རྩོམ་པ་པོ།      |    སྤེལ་དུས།   2019-11-30

  བོད་ཀྱི་རས་བྲིས་རི་མོ་ནི་དུས་རབས་20པའི་ལོ་རབས་80པར་དར་བའི་རི་མོ་འབྲི་རྩལ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེར་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཐང་ག་དང་ལྡེབས་རིས་བཞེངས་རྩལ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ཁུལ་གྱི་སྨྱུག་བྲིས་རི་མོའི་གཞི་རྒྱུ་འདུས་ཡོད་ལ། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་དངོས་མཚོན་རི་མོ་དང་དེང་རབས་ཀྱི་རི་མོ་འབྲི་རྩལ་དཔྱད་གཞིར་ཡང་འཛིན་ཡོད་པས། དེ་ཉིད་ཀྲུང་གོའི་བོད་རང་གི་དེང་རབས་རི་མོ་འབྲི་སྟངས་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། རི་མོའི་འབྲི་རྩལ་འདི་ལས་རང་རྒྱལ་གྱི་དེང་རབས་རི་མོའི་འབྲི་སྟངས་ཐད་གསར་གཏོད་བྱུང་བ་མཚོན་ཡོད།

  684750_yis_1574923135287_s.jpg

  འདི་ནི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གི་བརྩམས་ཆོས《བདུད་རྩི་དང་མཇལ་དར》

  684754_yis_1574923144741_s.jpg

  འདི་ནི་བདེ་སྒྲོན་གྱི་བརྩམས་ཆོས《འབྲི་གཡག》

  684751_yis_1574923136473_s.jpg

  འདི་ནི་ཧན་ཧྲུའུ་ལི་ཡི་བརྩམས་ཆོས《དུས་སྟོན》

  684752_yis_1574923136988_s.jpg

  འདི་ནི་ཚེ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས《བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན》

  684758_yis_1574923151854_s.jpg

  འདི་ནི་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བརྩམས་ཆོས《བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ》

  --    --

  འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཉི་ཆོས།