[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>པར་མཛོད།>པར་མཁན།
  • རྒྱ་བོད་སློབ་མས་ཤོག་དྲས་འདྲ་གཟུགས་ལག་རྩལ་སྤེལ་རེས་བྱས་ནས་ལོ་གསར་བསུས་པ།

  • ཡོང་ཁུངས།   མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།    |    རྩོམ་པ་པོ།      |    སྤེལ་དུས།   2018-01-02

    467488_yis_1514788241877.jpg

    2018ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་མཚམས་སུ། ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཧོ་ཧྥེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སློབ་འབྲིང་38པས་ཤོག་དྲས་འདྲ་གཟུགས་སྦྱོང་མཁན་སློབ་མ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཧོ་ཧྥེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སློབ་འབྲིང་35པའི་བོད་རིགས་འཛིན་གྲྭར་བསྐྱོད་ནས་བོད་རིགས་སློབ་མ་དང་ཤོག་དྲས་འདྲ་གཟུགས་ལག་རྩལ་སྤེལ་རེས་བྱས་ཏེ་དགའ་སྤྲོའི་ངང་ལོ་གསར་བསུས་ཤིང་། འདི་ནི་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཧོ་ཧྥེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སློབ་འབྲིང་38པའི་ཞི་བདེ་ལམ་སློབ་ཁུལ་ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་འཛིན་གྲྭ(12)པའི་སློབ་མ་ཝང་ཞའོ་ཆིས་བོད་རིགས་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མར་ཤོག་བུ་འབྲེག་སྟངས་སློབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

    --    --

    འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ནོར་བུ་གཡུ་སྒྲོན།