[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག  ལོ་རྒྱུས་ས་ཁམས།  ལོ་རྒྱུས་པར་རྙིང་།

<1900-1901> ཨུ་རུ་སུའི་མྱུལ་དཔྱད་པ་ཚུའི་པི་ཁོ་ཕུའུ་ཡིས་པར་ལེན་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་པར་རིས།

ཡོང་ཁུངས།

​ པའི་ཏུའུ་དྲ་བ།

རྩོམ་པ་པོ།

སྤེལ་དུས།

|

2019-12-10 19:44

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ།      སྐལ་བཟང་གྲགས་པ།

མཉམ་སྤྱོད།