[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
​སློབ་གསོ་པུས། 2017ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཐད་བཏང་བའི་གྲོན་དངུལ་ཁྱོན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་42557ཟིན་པ།

ཉེ་ཆར་སློབ་གསོ་པུས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་2017ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་གྲོན་དངུལ་གྱི་བསྡོམས་རྩིས་མྱུར་འཕྲིན་གཞིར་བཟུང་། 2017ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཐད་བཏང་བའི་གྲོན་དངུལ་ཁྱོན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་42557ཟིན་པ་དེ་2016ལོ་ལས་9.43%འཕར་བ།

སྤྲོ་སྣང་ལྡན་ཞིང་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གུང་གསེང་།

ལོ་ལྟར་བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་ཆུང་གི་དགུན་ཁའི་གུང་གསེང་དེ“དུས་ཆེན་གསུམ”དང་ཏག་ཏག་འཁེལ་གྱི་ཡོད་པས་སེམས་ཁམས་དང་ལོ་ཚད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ལ་གཞིགས་ན་སློབ་མ་ཚོས་དགུན་ཁའི་ག...

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com