[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
བོད་ཀྱི་འདི་ལོའི་མཐོ་སློབ་དཀྱུས་མའི་སློབ་བསྡུའི་ཚོད་འཛིན་སྐར་གྲངས་དམའ་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ།

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སློབ་བསྡུ་ཡིག་རྒྱུགས་ཨུ་ལྷན་གྱིས་ཟླ་6ཚེས་24ཉིན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་མོས་མཐུན་ཐོབ་པ་བརྒྱུད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་2022ལོའི་མཐོ་སློབ་དཀྱུས་མའི་སློབ་བསྡུའི་ཚོད་འཛིན་སྐར་གྲངས་དམའ་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱས་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་གཤམ་གསལ།

“502”སྦྱར་རྩིས་ལག་པ་འབྱར་ན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས།

“502”སྦྱར་རྩིས་ལག་པ་འབྱར་ཚེ། ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་མེད་པར་འདག་ཁུ་བླུགས་པའི་ཆུ་དྲོད་འཇམ་ནང་ལག་པ་སྦངས་དགོས་པ་དང་། དུས་ཚོད་ཡུད་ཙམ་སོང་རྗེས་ལག་པའི་མཛུབ་མོ་ག་ལེར་ཁ་ཕྲལ་ན་འགྲ...

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 [email protected]