[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
སློབ་གྲྭའི་ནང་བརྙས་བཅོས་སྔོན་འགོག་བྱེད་པའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

བྱེད་སྒོ་སྤེལ་རིང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གིས་འཛིན་ཚོགས་དང་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་འདུ་སོགས་འཚོགས་པ་དང་། སློབ་གྲྭའི་དགེ་སློབ་སྒྲིག་འཛུཌ་བྱས་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་ནང་བརྙས་བཅོས་བྱེད་པའི་དཔེ་མཚོན་བརྙན་པར་བལྟས་ཤིང་།

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com